20anys El febrer de 1998 naixia l’Arxiu de la Memòria Popular 

El febrer de 1998 naixia l’Arxiu de la Memòria Popular
amb l’objectiu de potenciar la recopilació del testimoni dels protagonistes directes, els qui ens permeten conèixer una història paral·lela a la història oficial, on els qui han viscut els fets tenen la veu que es mereixen, una veu que sovint no han pogut tenir.
Històries de vida, de viatgers, de pagesos, de soldats al front de guerra. Cartes, relats, històries personals viscudes dins esdeveniments de gran importància col.lectiva